VIRTUM

КОЛИ ПОЧИНАЮТЬСЯ СТРОКИ ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧОГО ЗГІДНО СТ. 303 КПК УКРАЇНИ

Згідно ч. 1 ст. 304 КПК України скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача чи прокурора, передбачені частиною першою статті 303 цього Кодексу, можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності. Якщо рішення слідчого, дізнавача чи прокурора оформлюється постановою, строк подання скарги починається з дня отримання особою її копії.


Використовуючи нечіткість формулювань наведеної норми Судом повернуто без розгляду скаргу Захисту на бездіяльність Детектива щодо відмови у задоволенні клопотання про надання матеріалів кримінального провадження (листом, без винесення мотивованої постанови), оскільки згідно обрахунків Суду: Захист мав констатувати бездіяльність Детектива після закінчення триденного терміну необхідного для розгляду відповідного клопотання, а з того часу до подання скарги минуло більше десяти днів.Згідно ч. 2 ст. 220 КПК України про результати розгляду клопотання повідомляється особа, яка заявила клопотання. Про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання виноситься вмотивована постанова, копія якої вручається особі, яка заявила клопотання, у а у разі неможливості вручення з об'єктивних причин - надсилається їй.

Тобто, Захист мав всі правові підстави очікувати від Детектива лист про задоволення заявленого клопотання із визначенням графіку ознайомлення, або надходження Постанови про відмову в задоволенні клопотання.


За вказаних обставин початок перебігу строку оскарження рішення Детектива та його бездіяльності щодо відмови у задоволенні клопотання без винесення постанови починається з дати отримання відповідного рішення (листа), за аналогією з нормою: «якщо рішення слідчого, дізнавача чи прокурора оформлюється постановою, строк подання скарги починається з дня отримання особою її копії».
 
Неприпустимо, коли наявність права на оскарження дій (бездіяльності) детектива/слідчого залежить від дотримання вимог КПК України суб’єктом оскарження: коли детектив/слідчий дотримується вимог КПК України та виносить постанову про відмову в задоволенні клопотання Захист має право на судове оскарження, а коли слідчий/детектив грубо порушує КПК України – Захист втрачає право на оскарження їх дій/бездіяльності.

Зважаючи на незаконне рішення Суду Захистом подано апеляцію (про результати розгляду поінформую), заявлено повторне клопотання, бездіяльність щодо розгляду якого буде оскаржена згідно запропонованої «методики».


Судова система в чергове перенавантажила себе даремною роботою… 

Правоохоронні органи ніколи не поважатимуть Суд, який їм допомагає!

Слободяник Олег VIRTUM